Xuân Mai Tower

- Hạng mục thi công: Cung cấp vật tư, thi công chống thấm vệ sinh Logia, phòng kỹ thuật, khu mái tủ trung thế và máy biến áp, tầng mái, khu cảnh quan tòa CT 01, CT02 và  CT03

- Giá trị hoàn thành: 3.5 tỷ VNĐ

Các bài viết liên quan