Trụ sở ngân hàng Vietin Bank

- Hạng mục thi công: Dán màng tự dính chống thấm toàn bộ 60.000 m2 sàn đáy tầng hầm

- Giá trị hoàn thành: 11 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2014