Trụ sở Ngân hàng nhà nước

- Hạng mục thi công: Cung cấp vật liệu và thi công chống thấm nền tầng hầm, tường vây, bể nước, trạm xử lý nước thải

- Giá trị hoàn thành: 1.3 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2016