Rose Tower- Hà Nội

- Hạng mục thi công: Cung cấp vật tư, thi công chống thấm vệ sinh logia, phòng kỹ thuật, tầng mái khu cảnh quan tòa DV. 01, DV. 02, DV. 03, DV. 04, DV. 05

- Giá trị hoàn thành: 5.5 tỷ VNĐ


 

Các bài viết liên quan