Khu nhà ở cán bộ, nhân viên ban cơ yếu chính phủ

- Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công chống thấm khu WC, lô gia, phòng rác, mái và khu cảnh quan.

- Giá trị hoàn thành: 2.2 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2019