Emerald - CT8 Mỹ Đình- Hà Nội

 - Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công chống thấm Cổ ống, Vệ sinh. Logia và mái tòa nhà

- Giá trị hoàn thành: 3.5 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2019