Eco- Sài Gòn

 - Hạng mục thi công: Thi công chống thấm khu WC , Logia, mái cảnh quan, khu bể bơi tòa nhà HR1, HR2, trong tương lai thi công đủ 12 toàn tháp của dự án

- Giá trị hợp đồng: 12.5 tỷ VNĐ


Các bài viết liên quan