Dịch vụ

sơn trang trí nội ngoại thất

sơn trang trí nội ngoại thất

sơn phủ epoxy cho kết cấu

Sơn phủ Epoxy gốc nước cho các kết cấu

CHỐNG ĂN MÒN BÊ TÔNG, THÉP

Chống ăn mòn các cấu kiện đúc sẵn; Chống ăn mòn cho các kết cấu bê tông đổ tại chỗ khỏi xâm thực của clo, sulphate; Chống ăn mòn Clo, Sulphate cho các kết cấu đúc sẵn; Chống ăn mòn cho các công trình biển

CHỐNG THẤM KẾT CẤU BÊ TÔNG

Bê tông đổ sau, chống thấm trước khi đổ bê tông; Chống thấm chủ động cho kết cấu bê tông đổ trước; Chống thấm cho các khu ướt: WC, ban công, logia; Chống thấm ngược các kết cấu, các loại bể; Chống thấm bản mặt cầu

SỬA CHỮA KẾT CẤU BÊ TÔNG

Sửa chữa, hoàn thiện kết cấu bê tông; Xử lí cục bộ một số chi tiết, Sơn phủ Epoxy cho kết cấu; Sơn trang trí nội/ngoại thất