CHỐNG THẤM KẾT CẤU BÊ TÔNG

1. Bê tông đổ sau, chống thấm trước khi đổ bê tông

  


 

Chống thấm nền hầm bằng màng nhựa HDPE

Chống thấm nền hầm bằng phương pháp rắc bột thẩm thấu 

Chống thấm nền tầng hầm bằng màng tự dính - màng khò gốc bitum

Chống thấm vách tường đào mở trước khi đổ bê tông

 

2. Chống thấm chủ động cho kết cấu bê tông đổ trước 

Chống thấm khu vực sàn mái tầng hầm bằng vật liệu gốc PU 

Chống thấm khu vực mái tòa nhà bằng vật liệu gốc PU- phương pháp phun 

Chống thấm cho các khu vực trồng cây bằng màng chống thấm có phủ lớp Polyeste

Chống thấm tường ngoài đào mở bằng vật liệu gốc Polyurethane 

Chống thấm PU cho các khu vực bồn hoa, cây cảnh

Chống thấm các khu cảnh quan, hồ nước bẳng vật liệu gốc Polyurethane 

Chống thấm cho khu vực mái lộ thiên bằng vật liệu PU gốc nước

Chống thấm cho khu vực mái lộ thiên bằng vật liệu Polyurea một thành phần

 


3. Chống thấm cho các khu ướt: WC, ban công, logia

  

Chống thấm cho khu WC bằng vật liệu gốc xi măng 2 thành phần, lưới thủy tinh gia cường ở góc

Chống thấm cho ban công, logia bằng vật liệu gốc xi măng 2 thành phần 


 

Chống thấm cho khu WC, công nghệ tường và sàn lắp ghép, dùng vật liệu gốc Polyurethane tại vị tri giao tường và sàn

Chống thấm cho khu WC, công nghệ tường và sàn lắp ghép, dùng vật liệu gốc Polyurethane tại vị tri giao tường và sàn

 


4. Chống thấm ngược các kết cấu, các loại bể

  

Chống thấm trong đại trà cho tường vây bằng phương pháp phun vật liệu gốc xi măng 2 thành phần

Chống thấm trong bể nước sạch bằng vật liệu gốc xi măng 2 thành phần 

Chống thấm ngoài bể nước sạch

Chống thấm ngoài bể nước sạch 


 

Chống thấm bể bơi bằng vật liệu gốc Polyurethane

Hoàn thiện chống thấm bể bơi bằng vật liệu gốc xi măng 2 thành phần

 


5. Chống thấm bản mặt cầu

  


 

Chống thấm bản mặt cầu bằng màng khò nóng

Chống thấm bản mặt cầu bằng phun tinh thể thẩm thấu silicat