Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

- Hạng mục thi công: Cung cấp vật tư chống thấm hệ thống mái toàn bộ các tòa nhà trong bệnh viện.

- Giá trị hoàn thành: 6.5 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2018