Tòa nhà văn phòng 345 Đội Cấn

- Hạng mục thi công: Thi công xử lý  chống cục bộ, chống thấm đại trà tường vây tầng hầm, mái và khu cảnh quan.

- Giá trị hoàn thành: 2.5 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2019