SỬA CHỮA KẾT CẤU BÊ TÔNG

1. Sửa chữa, hoàn thiện kết cấu bê tông
  

Công tác mài, làm phẳng các kết cấu bê tông; dầm,sàn

Xử lí vết nứt sàn
 

Đục tẩy, sửa chữa làm phẳng kêt cấu: tường vây, tường đổ tại chỗ

Sửa chữa, xử lí thấm giữa các tầm tường vây, xử lí thấm cục bộ, đổ bù các tầm tường bị hỏng


2. Xử lí cục bộ một số chi tiết
  

 

Chống thấm cổ ống xuyên sàn

Bịt lố giếng hạ mực nước ngầm 

Xử lí lỗ cáp xuyên vách 

Xử lí ống xuyên vách ngang, chống thấm đầu neo


3. SƠN PHỦ EPOXY CHO KẾT CẤU
  

Sơn phủ Epoxy gốc nước cho các kết cấu

Sơn Epoxy không dung môi chống ăn mòn ch bê tông, thép 

Sơn Epoxy tự san phẳng

Tăng cứng mặt sàn


4. SƠN TRANG TRÍ NỘI NGOẠI THẤT 

 

Sơn ngoại thất siêu bóng

Sơn nội thất siêu bóng 
Sơn nội thất mịn cao cấp

Sơn nội thất thông dụng 

Sơn nội thất kháng kiềm cao cấp

Sơn ngoại thất kháng kiềm cao cấp