QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

Quy trình quản lí chất lượng chung: ISO 9001: 2015 về sản xuất, cung cấp và thi công các sản phẩm, hóa phẩm xây dựng, các sản phẩm chống thấm, phụ gia bê tông và vữa, gối cầu, khe co giãn, neo, cáp dự ứng lực.
Công bố chất lượng sản phẩm: các sản phẩm sản xuất hoặc nhập khẩu có chứng nhận Hợp quy, Hợp chuẩn theo quy định hiện hành.