Lideco Quảng Ninh

- Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công chống thấm khu WC, logia, ban công, mái và khu cảnh quan.

- Giá trị hoàn thành: 2.8 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2018