IA 20 Ciputra –KĐT Nam Thăng Long

- Hạng mục thi công: Cung cấp vật tư và thi công chống thấm cổ ống, Vệ sinh, lô gia, bể nước, mái nhà và mái cảnh quan.

- Giá trị hoàn thành: 6.7 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2019