Eco Green

- Hạng mục thi công: Cung cấp và thi công chống thấm vệ sinh, ban công, lô gia, mái, khu hạ tầng, cảnh quan

- Giá trị hoàn thành: 6.5 tỷ VNĐ

- Năm hoàn thành: 2017