Logo
 
free templates joomla

Mageba Tensa Grip

- Đặc điểm: Khe co giãn đơn có các dạng cho đường nhựa( RS-A), đường bê tông (RS-B) và loại đặc biệt ( RS-LS). Sử dụng thép loại nặng ( S235- JRG2) với vòng neo và các phần tử hàn kín có thể thay thế đàm bảo ngăn nước 100%.

- Phạm vi ứng dụng: Tiêu chuẩn khe đơn cho phép chuyển vị tối đa lên đén 80mm. Đối với các kết cấu đặc biệt chuyển vị có thể lên đến 200 mm.

 

Tải tài liệu tại đây: Mageba Tensa Grip

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (TENSA-GRIP_type_RS_VIE-Official.pdf)TENSA-GRIP_type_RS_VIE-Official.pdf 2698 Kb