Logo
 
free templates joomla

Mageba Reston Spherical

 - Đặc điểm: Gối chỏm cầu có tác dụng truyền tải trọng đứng lên kết cấu phần dưới cho phép xoay dễ dàng bởi mũ chỏm và thớt dưới lõm. Gồm các loại cố định, đơn hướng, song hướng.

- Phạm vi ứng dụng: Gối chỏm cầu,  đặc biệt khi kết hợp với ROBO®SLIDE có tính chất lâu bền đặc biệt. Loại này thích hợp đối với cho kết cấu có chuyển động quay lớn và nhiệt độ thấp.

 

Tải tài liệu tại đây: Mageba Reston Spherical

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (RESTON-SPHERICAL_with_ROBO-SLIDE_VIE_Official.pdf)RESTON-SPHERICAL_with_ROBO-SLIDE_VIE_Official.pdf 12421 Kb