Logo
 
free templates joomla

Mageba Lasto Block

- Đặc điểm: Gối được tạo từ các khối cao su lưu hóa đàn hồi, được gia cường bằng hai lõi thép hoặc nhiều hơn. Các lõi thép được bảo vệ hoàn toàn, lớp cao su để ngăn ngừa các tác nhân thời tiết như Ozone và tia UV.

- Phạm vi ứng dụng: Gối cao su được sử dụng chính cho cầu và nhà cao tầng. Nó cho phép giảm chuyển vị ngang và xoay. Nó cho phép chuyền tải trọng an toàn giữa các bộ phận của kết cấu.