Logo
 
free templates joomla

Samsung Bắc Ninh

- Qui mô: Chống thấm bể xử lý nước thải

- Sản phẩm: Chất chống thấm đàn hồi cao gốc Acrylic một thành phần Polyflex, Chất chống thấm bitum gốc dung môi  Polyglow, Chất chống thấm phủ nhựa gốc epoxy Polypoxy FC(S), Chất chống thấm đàn hồi cao gốc Acrylic một thành phần Polytex, Băng cản nước PVC dùng cho mạch ngừng bê tông, khe lún Polystop

-   Hoàn thành: 2012

Tham khảo:  Samsung C&T, Công ty TNHH xây dựng Samwoo Việt Nam.