Logo
 
free templates joomla

Cầu Mỹ Lợi- Tiền Giang

- Qui mô: Cung cấp phụ gia cho bê tông

- Sản phẩm: Phụ gia Grace Deracem 100 cho hạng mục cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới.

-   Hoàn thành:

- Tham khảo: Ban QLDA 7- Bộ GTVT. Công ty CP cầu 14- Cienco 1. Tư vấn giám sát Viện KHCN GTVT ( ITST)