Logo
 
free templates joomla

Cầu Rạch Miễu

- Qui mô: Cung cấp hệ thống  khe co giãn cho nhịp chính.

- Sản phẩm: Khe co giãn Tensa Modular: 2 x LR 10 có độ dịch chuyển 800 (mm)

-   Hoàn thành: 2009

- Tham khảo: Công ty TNHH BOT Rạch Miễu. Tổng công ty XDCT GT 1. Công ty TNHH VSL Việt Nam. Tư vấn giám sát ITST.