Logo
 
free templates joomla

Cầu Cần Thơ

- Qui mô: Cung cấp hệ thống 14 khe co giãn cho mặt cầu. Chiều dài mỗi khe 11,5 (m)

- Sản phẩm: Khe Tensa Modular: 2 x LR3 ( Mov: 240 mm), 4 x LR4 (Mov: 320mm), 4 x LR10 (mov: 800 mm). Khe Tensa Finger 2 x RSFD0 B230 ( Mov: 230mm). Khe Tensa Grip 2 X RS- B80 ( mov: 80mm)

-   Hoàn thành: 2009

- Tham khảo: Ban QLDA Mỹ Thuận. Liên danh nhà thầu Taisei- Kajima- Nippon Steel. Công ty TNHH VSL Việt Nam.