Logo
 
free templates joomla

Cầu Trần Thị Lý – TP. Đà Nẵng

- Qui mô: Cung cấp gối chỏm cầu cho trụ tháp P5.

- Sản phẩm: Gối chỏm cầu Reston Spherical gồm gối đơn hướng, song hướng KA250, KE250, KA43, KE43 chịu tải trọng lần lượt là 250 (T)  và 43 (T) được thiết kế riêng cho trụ tháp S5. Hiện đang giữ kỷ lục là gối có tải trong lớn nhất trên thế giới.

-   Hoàn thành: 2011

- Tham khảo: Ban QLDA các công trình GTCC Đà Nẵng. Tổng công ty XDCTGT 1, Công ty TNHH VSL Việt Nam. Liên danh tư vấn giám sát  ALAI- CDDC. Tư vấn thiết kế WSP Phần Lan.