Logo
 
free templates joomla

Cầu Rồng- TP. Đà Nẵng

- Qui mô: Cung cấp gối chậu thép cho trụ P0 và P5.

- Sán phẩm: Gối chỏm cầu Reston POT đơn hướng, song hướng có tải trọng là 21 (T) và 18 (T). Riêng gối tại trụ P0 được thiết kế bằng thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn.

-   Hoàn thành: 2012

- Tham khảo: Ban QLDA XD cầu Rồng. Tổng công ty XDCT GT 1. Liên danh tư vấn GTRI & HAFICO GROUP