Logo
 
free templates joomla

Cầu cạn T2 Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội

- Qui mô: Cung cấp vật liệu RC Guardex và phun chống thấm mặt cầu cạn T2 Nội Bài

- Sản phẩm: Vật liệu thẩm thấu vô cơ cao cấp RC-Guardex

-   Hoàn thành:  2013

- Tham khảo: Ban điều hành dự án gói thầu 10A-T2 SBQT Nội Bài, tư vấn JCA