Logo
 
free templates joomla

Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1- Kỳ Anh- Hà Tĩnh

- Qui mô: Chống thấm mạch ngừng thi công, khe lún.

- Sản phẩm: Băng cản nước Polystop ICJ 200, Polystop IEJ 200 thanh trương nở Polyswell (B). Vữa không co ngót Vibagrout, Tấm chèn khe Polyboard, Keo xảm khe Polyseal PS.

-   Hoàn thành:

- Tham khảo: Ban QLDA Nhiệt điện Vũng Áng- Quảng Trạch. Tổng công ty xây lắp dầu khí PVC, tổng công ty Lilama, Công ty CP XLDK IMICO, Công ty CP Vinaconex- PVC. Công ty PVC ME.