Logo
 
free templates joomla

Samsung Thái Nguyên


- Qui mô: Chống thấm bể xử lý nước thải

- Sản phẩm: Chất chống thấm bitum gốc dung môi Polyglow, Chất chống thấm đàn hồi cao gốc Acrylic một thành phần Polyflex

-  Hoàn thành: 12/2013

-  Tham khảo: Samsung C&T, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Yên Bình