Logo
 
free templates joomla

Viglacera Tower – Số 1 Đại lộ Thăng long- Hà Nội.

- Qui mô: Chống thấm toàn bộ sàn đáy tầng hầm 15.000 m2 và vách tầng hầm 8.000 m2 , mạch ngừng thi công, khe lún.

- Sản phẩm: Sơn xi măng 2 thành phần Vibalastic, băng cản nước Polystop ICJ 250, IEJ 250.

-   Hoàn thành: 2010

- Tham khảo: Ban QLDA Viglacera. Các nhà thầu thi công: Liên danh Công ty CP Đầu tư Lạc Hồng và Công ty CP ĐTXD Long Giang. Tư vấn giám sát ACM.