Logo
 
free templates joomla

Tòa nhà Keangnam- Hà Nội

- Qui mô: Cung cấp phụ gia cho bê tông.

- Sản phẩm: Phụ gia khoáng Elkem Microsilica cho bê tông co tác dụng tăng cường độ bê tông đạt mác 80 (MPA).

-   Hoàn thành: 2009

- Tham khảo: Tập đoàn Keangnam.