Logo
 
free templates joomla

Viện dầu khí- Trung Hòa- Cầu Giấy Hà Nội

- Qui mô: Chống thấm toàn bộ sàn đáy tầng hầm diện tích 8.000 m2

- Sản phẩm: Sơn xi măng 2 thành phần Vibalastic

-   Hoàn thành: 2009

- Tham khảo: Tập đoàn dầu khí, ban QLDA xây dựng trụ sở viện Dầu khí. Công ty CP đầu tư xây lắp dầu khí Hà Nội.