Xu hướng sử dụng vật liệu chống thấm trong ngành xây dựng